Pétanque-banen

PETrysteByg din egen
Boules kan spilles overalt, men hvis man ikke lige står med et provençalsk torv og fire platantræer i baghaven, så kan det være en god idé at anlægge en pétanque-bane i en solrig krog, hvor skvalderkålen ellers er ved at tage magten fra en. Hvis man bor i lejlighed eller rækkehus, så kan man måske lokke de andre beboere med på at finde et hjørne af fællesarealet, så de voksne får deres egen legeplads. Vælger man at ofre et stykke af plænen, er der den ekstra gevinst, at pétanque-banen skal ikke slås. Og bliver der spillet, flittigt skal der heller ikke luges.
En rigtig pétanque-bane måler 15 gange 4 m. Men mindre kan også gøre det. Helst ikke under ca. 13 gange 2,5 m, og er der plads, kan man spille to kampe samtidig på bare 6 gange 13 m. Men husk, hvis det er muligt, så vælg et sted, hvor der er rart at opholde sig, hvor der er læ, og hvor solen når ned hen på eftermiddagen.
Find spaden frem og fjern vækster og jord ned til et spadestiks dybde, og ret jorden til, så bunden er jævn. Vælger du at dække med fibertex, kan lugning begrænses, hvis du ikke lige får spillet hver dag.
Vigtigt er det at tage stilling til underlaget. Her er forskellige muligheder. Først skal man vælge, om man vil anlægge en nem bane, som familie og venner kan trille kugler på. Eller om man vil have en svær bane, som kræver god kasteteknik for at skrue kuglerne uden om sten og skærver, og som kræver, at man mestrer det høje spil. Pétanque er et let spil at lære, men man kan gøre det sværere og mere teknisk udfordrende ved at vælge et hårdt og stenet underlag.
Den nemme bane kan f.eks. anlægges med et bærelag (10-15 cm) af stabilgrus, oven på lægges et lag lysit eller stenmel, som er knust granit, ligeledes på 10-15 cm. Det hele stampes godt sammen, man kan evt. leje en pladevibrator i det lokale byggemarked.
For nyligt har nogle flinke mennesker fra Forskningscenter for Skov og Landskab udviklet noget, de kalder slotsgrus – kan du få fingrene i sådan et par kubikmeter, skulle du kunne klare det hele med bare et tykt lag. Ellers er lysit velegnet til pétanque-baner, fordi det pakker godt og ikke sviner. Husk at strandsand er helt uegnet.
Stabilgrus er billigt og kan give en god overflade til den sværere bane. Hvis man får blandet godt med ler i gruset, pakker det og bliver hårdt, så skal der hældes godt med sten og regulære skærver på, så er banen klar til højt spil. Skærverne kan også tilføjes ad åre, efterhånden som stenmelet og grus pakker.
Det kan blive nødvendigt at reparere banen, navnlig midt på, hvor meget af spillet kommer til at foregå. Her kan det være en god idé med det lerholdige stabilgrus – det er stærkere.
Kantmateriale kan være meget forskelligt. En smuk, men også ret dyr løsning, er at lægge chaussésten hele vejen rundt, evt. sætte dem i beton, så kanten bliver stående. Husk, der går seks til otte af de store sten pr. løbende meter. Ellers anbefales en kant af træ, det laver ikke unødige hakker i de fine nye kugler. Hvad med f.eks. nedlagte telefonpæle, hvis de kan skaffes? Mursten duer slet ikke, de bliver hurtigt skudt i småstykker. Det samme gælder havefliser. En eller anden kant skal der være, så kuglerne ikke fortsætter ud af banen til fare for både dyr og mennesker.
Bestil alt materiale på en gang. Det er ikke så meget materialerne som kørslen, der koster. Tag eventuelt stilling til, om der skal anlægges dræn. Det kan være nødvendigt, da der let samler sig regnvand midt på banen. Ifølge de officielle pétanque-regler er der intet til hinder for at spille på en sjaskvåd bane, så længe målkuglen ikke flyder, men det er et frygteligt svineri.

Fra bogen om spillet:
– Mig og mine nye kugler